SZATA – Czy cała klasa Oblubienicy się nią przyodziewa?

Pytanie (1912-Z) – Czy ktokolwiek z tych, co uznani będą za godnych miejsca w gronie Oblubienicy, będzie nosił szatę sprawiedliwości Chrystusowej?

Odpowiedź – Rozumiemy, że wszyscy, którzy się poświęcają, czynią to i przyjmowani są w jednej nadziei powołania, a tą jedną nadzieją jest nadzieja członkostwa w klasie Oblubienicy i współdziedzictwa z Chrystusem. Fakt, że będzie klasa Wielkiego Grona, jest szczególną łaską Bożą na korzyść tych, co nie okazali się dosyć gorliwymi, aby wraz z Jezusem mogli być uznani za zupełnych zwycięzców.

Wielki lud wspomniany w Obj. 7:9 składa się z takich, którzy nie osiągnęli najwyższego standardu ofiary wymaganej przez Pana, niemniej jednak w swej ostatecznej próbie nie okazali się niewiernymi. Powiedziane jest o nich, że nie zachowali szat swoich w stanie niepokalania od świata i z tego powodu potrzebowali je wybielić we krwi Barankowej – musieli udowodnić swoją wierność pod chłostą i utrapieniem, ponieważ nie okazali jej przez dobrowolne posłuszeństwo i ofiarę. Zatem tak Oblubienica, jak i panny, towarzyszki jej, mają na sobie w obecnym życiu szatę Oblubieńca (usprawiedliwienia). Natomiast w przyszłym życiu wszyscy osiągną własną doskonałość.

Owa przypisana szata nie będzie potrzebna członkom Wielkiego Grona po ich przemianie do stanu duchowego, bo oni również zostaną przemienieni w okamgnieniu, po czym posiadać będą własną, osobistą doskonałość. [603,3]