SPRAWIEDLIWOŚĆ ZAKONU – Wypełniona w nas.

Pytanie (1916) – W jaki sposób sprawiedliwość Zakonu jest wypełniona w nas – Rzym. 8:4?

Odpowiedź – Sprawiedliwość Zakonu wypełniona jest w nas jako Nowych Stworzeniach. Nie jest wypełniona w naszych ciałach, ponieważ w ciałach naszych nie mieszka doskonałość. Nie można wyprowadzić żadnej doskonałości z niedoskonałego ciała. Nowe Stworzenie pragnie być doskonałe; my chcemy, aby wszystkie nasze czyny i myśli były przyjemne Bogu, lecz nie jesteśmy w stanie uczynić wszystkiego tak, jak byśmy chcieli. Możemy uczynić dużo w tym kierunku, możemy odnieść sporo zwycięstw i stale postępować naprzód, jednak nie możemy się spodziewać, że w tym ciele dojdziemy kiedyś do punktu doskonałości. Mając niedoskonałe ciało, nie możemy postępować tak, jak moglibyśmy to czynić w tych ciałach, jakich jeszcze nie mamy. Możemy jedynie używać starego ciała i nowego umysłu. Zatem sprawiedliwość Zakonu wypełniona będzie w Nowym Stworzeniu. Przede wszystkim Bóg uznał nasze ciało za umarłe, zanim nas przyjął. Zatem ciało nie będzie tym, co ma zachować Boski Zakon. To w Nowym Stworzeniu, które jest w nas, wypełnia się Zakon, a gdy czynimy wszystko, na co nas stać, to duch Zakonu wypełnia się w nas – w naszych sercach, myślach, intencjach i zabiegach i z tej strony Bóg nas sądzi, bo On nie zna nas według ciała, ale według ducha i według ducha nas sądzi. Umysłami naszymi zachowujemy Zakon, miłujemy Boga nade wszystko, a bliźnich jak samych siebie. Co więcej, staramy się naśladować Jezusa i poświęcać ziemskie przywileje, jak On to czynił, abyśmy mogli rozwinąć w sobie Jego ducha, który był w Nim w służbie Ojcu i stawać się coraz bardziej podobni do naszego Pana, a w końcu mieć udział w Jego chwale. [602,1]