ZMARTWYCHWSTANIE – Odnośnie nienarodzonych niemowląt.

Pytanie (1916) – Czy będzie zmartwychwstanie nienarodzonych niemowląt?

Odpowiedź – Żadne niemowlę nie jest duszą przed narodzinami. Pismo Święte mówi o duszy jako o istocie, która „ma w nozdrzach tchnienie życia” (1 Mojż. 7:22 NB) i takie dusze wywodzące się od Adama są odkupione przez duszę Jezusa, zatem te są jedynymi duszami, jakie będą wyprowadzone z grobu. Ktokolwiek się nie narodził żywy, nie został też odkupiony, a jeśli nie jest odkupiony, nie będzie też wzbudzony. Niemowlęta wspomniane w powyższym pytaniu nie narodziły się żywe, nie zostały odkupione i dlatego nie będą miały udziału w zmartwychwstaniu. [596,3]