ZMARTWYCHWSTANIE – Dlaczego Żydzi balsamowali ciała?

Pytanie (1916) – Jeżeli Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie, to dlaczego balsamowali ciała swych zmarłych, jak na przykład w przypadku Józefa? Czy wierzyli, że powstaną w tych samych ciałach?

Odpowiedź – Nie możemy powiedzieć, w co oni wierzyli. Ale gdy obecnie balsamujemy naszych zmarłych, nie oznacza to, że wierzymy, jakoby mieli oni powstać w tych samych ciałach. Nie znali prostego sposobu balsamowania ciał, jakiego używamy dzisiaj. Wyrażali oni pewną wiarę odnośnie umarłych, ale niekoniecznie była to nadzieja żydowska, ponieważ Egipcjanie, a nie Żydzi, praktykowali balsamowanie. Biblia każe nam rozumieć, że Józef polecił zabalsamować swoje ciało, chcąc wyrazić przez to swoją wiarę w obietnicę Boską daną Abrahamowi, że Palestyna będzie dana Izraelitom. Pragnął być pochowany wśród swego ludu, tak samo, jak to dzisiaj wysyła się niekiedy zwłoki w dalekie strony, aby mogły być pochowane w grobie rodzinnym. [596,2]