ZMARTWYCHWSTANIE – Jego porządek.

Pytanie (1915) – Czy święci Starego Testamentu dostąpią swego zmartwychwstania przed zmartwychwstaniem Wielkiego Grona?

Odpowiedź – Nie wiemy na pewno, ale raczej przypuszczamy, że nie. Sądzimy, że klasa Wielkiego Grona przejdzie poza zasłonę, zanim jeszcze święci Starego Testamentu zostaną wzbudzeni. Sprawa ta może być zrozumiana w dwojaki sposób, lecz skłaniamy się raczej do następującego sposobu myślenia: Klasa Wielkiego Grona jest poczytana jako drugorzędna część ogólnej klasy przedstawionej w „Kościele pierworodnych”. Jak pamiętacie, było to przedstawione w figurze; albowiem wszyscy Lewici – nie tylko sami kapłani – należeli do klasy, która została przyjęta przez Pana w zamian za pierworodnych Izraela.

Rozumiemy więc, że w ogólny sposób Wielkie Grono należy do tej samej klasy co Kościół, Ciało Chrystusowe. Są oni tymi, do których specjalnie jest zastosowana zasługa Chrystusowa w Wieku Ewangelii. Zasługa Chrystusowa zobowiązana w ten sposób nie może być w pełni zwolniona, dopóki sprawa Wielkiego Grona nie zostanie doprowadzona do końca. To każe nam wnosić, że zasługa Jezusowa nie może być zastosowana do nikogo innego, nawet do świętych Starego Testamentu, dopóki cała klasa Kościoła nie umrze i zasługa nie zostanie zwolniona. Sądzimy więc, że święci Starego Testamentu nie zmartwychwstaną, dopóki Wielkie Grono nie przejdzie poza zasłonę. [596,1]