ZMARTWYCHWSTANIE – Tekst dodany.

Pytanie (1912-Z) – Proszę objaśnić Obj. 20:5: „A insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło tysiąc lat”.

Odpowiedź – Uczeni zgadzają się z tym, że ów tekst jest dopiskiem. Pamiętać jednak należy, iż czym innym jest być prawnie, oficjalnie umarłym, a czym innym być umarłym rzeczywiście. Jezus uznawał za żywych tylko tych, którzy Go przyjęli. Ci, co nie mają Syna Bożego, nie mają żywota w żadnym znaczeniu ani stopniu [1 Jana 5:12]; natomiast ci, co mają Syna, mają początek żywota im poczytany. W Tysiącleciu zaś ludzie otrzymają sposobność nie tylko przebudzenia się ze śmierci, ale dostąpienia zupełności żywota. Po przebudzeniu ze śmierci, jeśli będą posłuszni prawom Królestwa, będą stopniowo podnoszeni ze śmierci do doskonałości i życia. [594,2]