ZMARTWYCHWSTANIE – Zdemaskowanie ignorancji saduceuszy.

Pytanie (1912-Z) – Czyją żoną będzie przy zmartwychwstaniu kobieta, która miała wielu mężów?

Odpowiedź – Saduceusze, agnostycy, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, próbowali usidlić Wielkiego Nauczyciela przez zadanie Mu jednego ze swych standardowych pytań: Siedmiu braci kolejno ożeniło się z tą samą niewiastą i wszyscy pomarli przed nią; czyją więc żoną będzie ona przy zmartwychwstaniu? Nie pytali oni: Czyją żoną będzie w niebie, w czyśćcu albo na wiecznych mękach, ponieważ ani Jezus, ani Żydzi nie głosili takich nauk. Faryzeusze i Jezus nauczali o zmartwychwstaniu umarłych i przeciwko tej nauce saduceusze skierowali swoje sarkastyczne pytanie.

Zauważmy powagę Pańskiej odpowiedzi: „Błądzicie, nie będąc powiadomieni Pisma ani mocy Bożej” [Mat. 22:23-33]. Nie macie pojęcia o tym, co Pismo Święte naucza w tym względzie i pytaniem tym ignorujecie wielką moc Bożą w czasie zmartwychwstania, która będzie regulować wszelkie trudności w danej sytuacji. Następnie Wielki Nauczyciel poinformował ich, że ci, co (stopniowo) dojdą do zmartwychwstania, czyli zostaną w zupełności podniesieni ze stanu grzechu i śmierci, „ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą” [Mat. 22:30], ale będą istotami o nieokreślonej płci jak aniołowie. W ten sposób to rzekomo wielkie i niemożliwe do odpowiedzenia pytanie saduceuszy okazało się fiaskiem i objawiona została ich ignorancja. [594,1]