ZMARTWYCHWSTANIE – Moc teraz działająca.

Pytanie (1912-Z) – Czy moc zmartwychwstania działa już teraz w życiu świętych?

Odpowiedź – Tak, moc zmartwychwstania działa już teraz w życiu świętych. W Rzym. 8:11 apostoł powiedział: „Jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez ducha swego, który w was mieszka”. Werset ten nie mówi o przyszłym zmartwychwstaniu; stosuje się do energetycznego ożywienia waszych śmiertelnych ciał. Apostoł argumentuje, że kiedyś żyliśmy dla grzechu, lecz gdy poddaliśmy się w pełni Panu, staliśmy się umarłymi grzechowi, dostąpiwszy spłodzenia duchem świętym, staliśmy się Nowymi Stworzeniami w tym ziemskim naczyniu. Ciało zostało uznane za umarłe grzechowi, a Nowe Stworzenie żywe Bogu. Apostoł mówi następnie, że duch Boży jest w stanie tak ożywić to śmiertelne ciało, że zamiast być sługą grzechu, jak było poprzednio, stanie się ono sługą sprawiedliwości.

Wielka różnica zachodzi pomiędzy nieśmiertelnym ciałem, jakie otrzymamy w przyszłości, a tym ożywieniem śmiertelnego ciała. Przyszłe nowe ciało nie będzie wcale ciałem cielesnym. „Bywa wsiane ziarno w skazitelności, a będzie wzbudzone w nieskazitelności. Bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie; bywa wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy; bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne” (1 Kor. 15:42-44). Obecne nasze ziemskie ciało ma być ożywione duchem Bożym w nas mieszkającym i ten proces stopniowego zmartwychwstania, w którym Nowe Stworzenie jest zaangażowane, ma stawać się coraz mocniejszy. Jeżeli to trwa, zmartwychwstanie nasze postępuje i nadejdzie chwila przy końcu naszej drogi, gdy Pan uzna nas za godnych chwalebnej przemiany, abyśmy stali się podobni Jemu i dostąpili Jego chwały na wyższym, duchowym poziomie. [593,2]