ZMARTWYCHWSTANIE – Korzyści dla wszystkich.

Pytanie (1911) – Czy zmartwychwstała klasa powstanie jako nasienie Abrahama, czy też błogosławieństwa spłyną na narody wówczas śmiertelne?

Odpowiedź – Jedno i drugie. Błogosławieństwo jest dla odkupionych. Ilu Jezus odkupił? Jezus Chrystus „z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował” [Hebr. 2:9]. Nikt nie jest wyłączony spod tego, nikt. „Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą; ale każdy w swoim rzędzie” [1 Kor. 15:21-23]. Błogosławieństwo to przyjdzie przez Mesjasza.

Weźmy teraz inny werset, który rozróżnia i pokazuje Kościół osobno od świata. Czytamy o Chrystusie, że On jest ubłaganiem, czyli zadośćuczynieniem za grzechy nasze – grzechy Kościoła – a nie tylko za nasze, ale także za grzechy całego świata. On jest Odkupicielem zarówno Kościoła, jak i świata. Bóg daje jedno błogosławieństwo tym, co teraz mają uszy ku słuchaniu, odpowiadają na to wysokie zaproszenie i postępują wąską drogą, lecz dla ludzkości tego świata, która będzie wówczas doprowadzona do znajomości, ma inne błogosławieństwo, zapewnione dla wszystkich, którzy mają dobre i szczere serca i skorzystają z danej im sposobności. [592,2]