ZMARTWYCHWSTANIE – Wiara umarłych.

Pytanie (1911) – Proszę wytłumaczyć werset Jan 11:25: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.

Odpowiedź – Cała ludzkość, przez Jezusa, zostanie ożywiona. Nikt nie dojdzie do zupełnej doskonałości żywota bez wiary i posłuszeństwa. Jednak postanowienie to zostało w planie Ojca Niebieskiego uczynione na tyle obszernym, by każdy członek rodzaju Adamowego mógł powrócić do życia wiecznego przez wiarę i posłuszeństwo. Ci, co raz powrócą do doskonałości żywota, o ile pozostaną posłuszni, nigdy nie umrą. Na przykład ludzie tego świata będą przez całe Tysiąclecie poprzez wiarę i posłuszeństwo powracać do pełnej doskonałości i pełnej harmonii z Panem, a gdy przy końcu Tysiąclecia okażą zupełne posłuszeństwo umysłu i serca, nie będzie powodu, aby kiedykolwiek musieli umierać. Bóg chce, aby wszyscy posłuszni mieli żywot wieczny przez Chrystusa. [591,2]