ZMARTWYCHWSTANIE – Odnośnie drugiej szansy.

Pytanie (1911) – Czy umarli zostaną wzbudzeni na sąd, czy celem dostąpienia kolejnej szansy?

Odpowiedź – Jak wykazaliśmy to wczoraj wieczorem, jedną szansę miał cały rodzaj ludzki w Adamie, a gdy Adam zgrzeszył i został potępiony, cały jego rodzaj, będący w jego biodrach, podzielił jego potępienie i śmierć. Przez Jezusa Bóg zapewnia odkupienie dla wszystkich – dla Adama i wszystkich jego dzieci. W jakim celu? By wszyscy mogli mieć drugą szansę, każdy z nich. Jedną sposobność mieli w Adamie i stracili ją przez nieposłuszeństwo Adamowe, a Bóg zapewnia im drugą sposobność otrzymania życia wiecznego przez swojego Syna Jezusa. Niektórzy mają swoją sposobność teraz. Tym, co przyjęli Boskie poselstwo, którzy usłyszeli ten głos, Jezus powiedział: „Oczy wasze błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą” [Mat. 13:16]. W tym zawierała się myśl, iż wielu z tych, co byli w otoczeniu Jezusa, nie miało uszu ku słuchaniu ani oczu ku widzeniu, lecz ci, co mogli widzieć i słyszeć, byli błogosławieni. Bóg obiecał, że wy i ja możemy mieć naszą sposobność teraz, ponieważ słyszymy i jeżeli na to odpowiemy, znajdziemy się na próbie. Słowo próba zawiera w sobie myśl sądu; znajdujesz się na sądzie, czyli na próbie – obydwa te słowa wyrażają tę samą myśl.

Decyzja zapadnie przy końcu tego wieku. Jezus powiedział odnośnie tych, co otrzymali grzywny i talenty, że przy swoim wtórym przyjściu rozliczy się ze swoimi własnymi sługami – nie ze światem, ale ze swoimi własnymi sługami, którym dał grzywny i talenty, będzie pytał ich, jak używali powierzonych im grzywien i talentów. Ten, co otrzymanego talentu lub grzywny nie używał odpowiednio, lecz zakopał w ziemi – w interesy lub w coś innego – uznany zostanie za niewiernego sługę i nie dostąpi błogosławieństw, które nadejdą w owym czasie. Inni słudzy, którzy otrzymali grzywny, talenty, sposobności i przywileje wysokiego powołania obecnego wieku i używali ich wiernie, dostąpią błogosławieństwa od Pana, jakie jest tam przedstawione. „Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” [Mat. 25:21 NB] itd. Cały Kościół będzie miał władzę nad światem, nad całą ludzkością. Kiedy? Gdy ludzkość znajdzie się na próbie, gdy nastanie dzień jej sądu. Czy świat ma inny dzień sądu niż Kościół? Tak, zupełnie inny. Obecnie jest dzień sądu dla Kościoła. Rozpoczął się od zesłania ducha świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy, a zakończy się, gdy cały Kościół zostanie uzupełniony i uwielbiony. Wtedy rozpocznie się sąd świata, który trwać będzie tysiąc lat. Przez cały ten okres tysiącletniego panowania Mesjasza ludzie znajdować się będą na próbie, na sądzie, celem sprawdzenia, czy są oni godni życia wiecznego jako istoty ludzkie, czy też nie są tego godni. O tym sądnym dniu apostoł mówi: „Postanowił dzień, w który będzie [w przyszłości] sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył” [Dzieje Ap. 17:31]. Kto jest tym mężem? Ten sam, który nazywany jest także Mesjaszem – Jezus, Głowa, i Kościół, Jego Ciało. [590,1]