ZMARTWYCHWSTANIE – Jak długo po Czasach Pogan?

Pytanie (1911) – Ile czasu upłynie od zakończenia Czasów Pogan do wzbudzenia z grobu pierwszych umarłych?

Odpowiedź – Nie wiem. Mogę tylko zgadywać. Domyślanie się nie jest wystarczająco zadowalające, ale przypuszczamy, że gdy wypełnią się Czasy Pogan, nastąpi przepowiedziany w Piśmie Świętym „czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być” [Dan. 12:1]. Po tym ucisku zapanuje sprawiedliwość, błogosławieństwo i wzrost umiejętności, łaska Boża spłynie na ludzi i wszystkie narody zostaną doprowadzone do znajomości Pańskiej. Ile na to będzie potrzeba czasu, nie wiem. Biorąc jednak pod uwagę setki milionów pogan, będzie to wymagało wiele pracy, co najmniej pięćdziesiąt lub sto lat. Jak tylko żyjące narody zostaną doprowadzone do pewnego stopnia uświadomienia i podniesione, oczekiwałbym, że „ziemia wyda urodzaj swój” [Psalm 67:7], by mogła wyżywić zwiększoną liczbę ludzkości i wtedy nastąpi stopniowe zmartwychwstanie – „każdy w swoim rzędzie” [1 Kor. 15:23], aż wszyscy wyjdą z grobu. [589,3]