ZMARTWYCHWSTANIE – Żydów i pogan.

Pytanie (1911) – Czy Pismo Święte uczy, że przy zmartwychwstaniu ludzkości Żydzi powstaną najpierw, a poganie później?

Odpowiedź – Uczy ono, że niektórzy Żydzi powstaną najpierw. Tymi Żydami będą Abraham, Izaak, Jakub i prorocy. Nie uważamy, że inni Żydzi będą mieć pierwszeństwo, ale że całe dzieło zmartwychwstania będzie prawdopodobnie dziełem stopniowym, począwszy od ostatnich aż do pierwszych, lecz i to jest w znacznym stopniu oparte na domysłach. W przypadku gdy Pismo Święte nie określa czegoś wyraźnie, uczynimy dobrze, jeśli stwierdzenia nasze nie będą zbyt kategoryczne. [589,2]