ZMARTWYCHWSTANIE – Czy w ciałach doskonałych?

Pytanie (1911) – Czy Pismo Święte uczy, że w zmartwychwstaniu stracone oko, słuch itp. będzie przywrócone zaraz w chwili przebudzenia?

Odpowiedź – W Piśmie Świętym nie ma nic, co by odnosiło się do tego szczególnego punktu, ale uważamy za właściwe domyślać się, że ludzie wychodzący z grobów podczas panowania Mesjasza nie będą powstawać kalekami; jak na przykład bez oka, bez ręki itp., ale że powstaną z obiema rękami, chociaż może ręce ich nie będą w takim samym stanie jak były pierwotnie, jak na przykład gdy Pan uleczył tego, który miał uschłą rękę. Jeżeli na owej ręce była jakaś skaza, zanim ręka uschła, to mogła być i potem, gdy została ona przywrócona do normalnego stanu. Rozumiem więc, że nie jest to nauką Pisma Świętego, aby przy zmartwychwstaniu ludzie powstawali doskonałymi, bo w takim razie ślady ich niedoskonałości byłyby zatarte i nikt nie mógłby ich rozpoznać ani z twarzy, ani z umysłu. Wszystkie rysy waszych twarzy, jak i mojej twarzy, tak samo rysy na waszych i moich dłoniach, wykazują pewne przymioty umysłowe, a gdyby te rysy na twarzy i dłoniach stały się doskonałe, to i umysł stałby się oczywiście doskonały i gdyby było to uczynione od razu, to nikt nie poznałby samego siebie, ponieważ znamy siebie i drugich przeważnie z naszych i ich niedoskonałości. Uważałbym zatem, że gdy ludzie będą wskrzeszani, powstawać będą w ciałach mniej więcej zupełnych, lecz nie w doskonałych; czyli w takich, jak przedstawia się wasze lub moje ciało w stanie normalnym, przy przeciętnym zdrowiu i w przeciętnych warunkach. Nie w stanie, w jakim się ktoś znalazł wskutek wypadku, w którym utracił kończyny, ale raczej z umiarkowanym stopniem ludzkiej doskonałości. Lecz jest to tylko domysł, ponieważ Pismo Święte nie podaje szczegółów w tej sprawie. [589,1]