ZMARTWYCHWSTANIE – Czy nasze zmartwychwstanie jest przypisane, czy stopniowe?

Pytanie (1911) – Czy nasze poczytane powstanie od umarłych od czasu poświęcenia się aż do śmierci jest stopniowe czy natychmiastowe?

Odpowiedź – Jedno i drugie. Apostoł mówi: „Z nim wzbudzeni” [Kol. 2:12]; „jeśliście powstali z Chrystusem” [Kol. 3:1] itd. Uznani jesteśmy za Nowe Stworzenia od chwili naszego ofiarowania i to Nowe Stworzenie powstaje ze starego, umarłego stworzenia. Tam więc rozpoczyna się zmartwychwstanie, czyli powstanie Nowego Stworzenia i ono postępuje proporcjonalnie do wzrostu Nowego Stworzenia. Różne obrazy są używane do ukazania tego zagadnienia. Według jednego byłoby to stopniowe wzbudzanie – dochodzenie do doskonałej miary, a w myśl drugiego jest to spłodzenie z ducha, stan zarodka przygotowującego się do narodzenia. Są to określenia obrazowe i nie powinniśmy tych różnych obrazów mieszać, ale korzystać z każdego. Jesteśmy więc wzbudzeni z Nim, dzieje się to natychmiastowo. Nowe Stworzenie zapoczątkowane zostało w chwili twojego ofiarowania i spłodzenia z ducha świętego. Tam zaczęło powstawać ze starej natury i to będzie trwać w miarę jak przezwyciężasz starą naturę; stara natura zamiera, a nowa natura jest odświeżana, ożywiana i odbudowywana – jakkolwiek byśmy to nazwali – jest to powstawanie coraz wyżej i wyżej i dochodzenie do coraz bliższego podobieństwa charakteru Pana Jezusa Chrystusa i w taki sposób powstajesz z Nim i w Nim, jako członek Jego Ciała. A gdy w tym procesie zmartwychwstania rozwiniesz się dostatecznie, staniesz się jednym z Malutkiego Stadka. [588,2]