ZMARTWYCHWSTANIE – Próba usidlenia Jezusa.

Pytanie (1910-Z) – Czyją będzie żoną?

Odpowiedź – Saduceusze, agnostycy, chcieli usidlić Wielkiego Nauczyciela przez zadanie Mu pytania: Siedmiu braci kolejno ożeniło się z tą samą kobietą i wszyscy zmarli przed nią; czyją więc żoną będzie ona przy zmartwychwstaniu? Nie pytali, czyją żoną będzie w niebie, w czyśćcu albo na wiecznych mękach, ponieważ ani Jezus, ani Żydzi nie głosili takich nauk. Faryzeusze i Jezus nauczali o zmartwychwstaniu umarłych i przeciwko tej nauce saduceusze skierowali swoje sarkastyczne pytanie.

Zauważmy powagę Pańskiej odpowiedzi. „Błądzicie, nie będąc powiadomieni Pisma ani mocy Bożej” [Mat. 22:29]. Nie macie pojęcia o tym, co Pismo Święte naucza w tym względzie i pytaniem tym ignorujecie wielką moc Bożą, która będąc zdolną dokonać zmartwychwstania, będzie również w stanie uregulować jakiekolwiek trudności z tym związane. Następnie Wielki Nauczyciel poinformował ich, że ci, co (stopniowo) dojdą do zmartwychwstania, czyli zostaną w zupełności podniesieni ze stanu grzechu i śmierci, „ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić” [Mat. 22:30 NB], ale będą istotami bez określonej płci, jak aniołowie. W ten sposób to rzekomo trudne i niemożliwe do odpowiedzi pytanie Saduceuszy okazało się fiaskiem, a ujawniła się tylko ich ignorancja. [588,1]