ZMARTWYCHWSTANIE – Jego zastosowanie.

Pytanie (1910-Z) – Kto zmartwychwstanie najpierw: starożytni święci czy klasa Wielkiego Grona?

Odpowiedź – W świetle tego, co omawialiśmy niedawno w „The Watch Tower”, widoczne jest, że zasługa Chrystusowa przypisywana jest Kościołowi w Wieku Ewangelii, czyli tym wszystkim, którzy poświęcają się Bogu, stawiają ciała swoje ofiarą żywą i przyjemną Bogu, aby przez to stać się członkami klasy duchowej i współdziedzicami z Chrystusem. To stosuje się do Wielkiego Grona, tak samo jak do Malutkiego Stadka. Stosuje się do wszystkich spłodzonych z ducha świętego, ponieważ nikt nie może być spłodzony z ducha inaczej niż przez przypisanie jego ziemskiej ofierze zasługi Chrystusowej.

Z tego więc wynika, że zanim zasługa Chrystusowa będzie mogła być zastosowana za starożytnych świętych albo za Izrael pod Nowym Przymierzem, zarządzonym dla Izraela i całego świata, musi być najpierw zwolniona z tych, którym przypisana jest obecnie w celu dania im sposobności osiągnięcia stanu duchowego. To dowodziłoby stanowczo, jak sądzimy, że klasa Wielkiego Grona dostąpi zmartwychwstania przed wzbudzeniem starożytnych świętych. [587,1]