ZMARTWYCHWSTANIE – Twoi umarli, moje martwe ciało.

Pytanie (1910-Z) – Co znaczą słowa: „Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną” – Izaj. 26:19?

Odpowiedź – Dodanie parę słów przez tłumaczy spowodowało pewną trudność w związku z tym tekstem [dotyczy przekładu KJV, który brzmi: „Twoi umarli ludzie ożyją, razem z moim martwym ciałem wstaną” – przyp. tłum.]. Dodali oni pewne słowa, aby fragment ten uczynić wyraźniejszym, ich zdaniem, lecz zamiast go rozjaśnić, tym bardziej go utrudnili, nie wiedząc, że owi Boży umarli to członkowie Ciała Chrystusowego.

Właściwe tłumaczenie tego tekstu powinno być takie: „Ożyją umarli twoi, moje martwe ciało wstanie”. Wierzymy, że stosuje się to do zmartwychwstania Kościoła, Ciała Chrystusowego, osobliwego ludu Bożego. Jest to, do pewnego stopnia, ogólny sygnał do błogosławienia całej ludzkości. W słusznym czasie wszyscy umarli powstaną. Co więcej, nie powstaną na cierpienia lub męki, ale by śpiewać. Powrócą do życia, aby dowiedzieć się o Boskiej dobroci i o Jego miłościwych zarządzeniach, które przyswoją sobie w czasach naprawienia wszystkich rzeczy. „Ocućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu” ziemi. [586,1]