ZMARTWYCHWSTANIE – Dolina suchych kości.

Pytanie (1910) – Czy widzenie Ezechiela o suchych kościach opisane w 37 rozdziale jego proroctwa odnosi się do zmartwychwstania umarłych czy do czegoś innego?

Odpowiedź – Według naszego zrozumienia widzenie o suchych kościach nie odnosi się do zmartwychwstania umarłych w powszechnym znaczeniu tego słowa, ale raczej do ożywienia nadziei narodu żydowskiego, który, zauważcie, mówił: „Wyschły kości nasze i zginęła nadzieja nasza” [Ezech. 37:11]. Ich wszystkie nadzieje pomarły, a to ożywienie, to, że kość schodzi się do kości, przedstawia stopniowy sposób, w jaki żydowskie nadzieje zejdą się razem i stopniowo ożywią ich jako naród. [584,2]