ZMARTWYCHWSTANIE – Odnośnie dzieci.

Pytanie (1909) – Czy moja mała córeczka, która umarła w niemowlęctwie, powstanie do życia czy na sąd?

Odpowiedź – Według prawa niemowlę jest osobą niedojrzałą. W odpowiedzi na to pytanie powiedziałbym więc, że dziecko, które jeszcze nie doszło do pełnoletniości, nie może być święte, a tylko święci są zwycięzcami. Wszyscy inni powstaną na sąd. Bóg zaopiekuje się dziećmi, a jeśli będziecie na duchowym poziomie, to sami będziecie mogli otoczyć swe dzieci o wiele lepszą opieką. Mamy do czynienia z Bogiem pełnym miłości, który ma wszelką moc, aby zająć się każdą stroną tej kwestii. [583,3]