ZMARTWYCHWSTANIE – Kościół najpierw.

Pytanie (1909) – Proszę wytłumaczyć Izaj. 26:19: „Trupy moje wstaną”.

Odpowiedź – Werset ten mówi, że ziemia wyda umarłych swoich. Tekst ten powinien brzmieć następująco: „Ożyją umarli twoi, martwe ciało moje wstanie” [zob. pytanie 582,1] – pomijając słowa napisane kursywą i słowo „razem” [w ang. tłumaczeniu KJV], których nie ma w oryginale. Jest tutaj mowa o Kościele Chrystusowym przy pierwszym zmartwychwstaniu, o specjalnych umarłych. [583,2]