ZMARTWYCHWSTANIE – Poziom L na wykresie Planu Wieków.

Pytanie (1909) – Do jakiego stanu został wzbudzony Jezus, do duchowego czy do boskiego, według wykresu Planu Wieków? Proszę objaśnić stwierdzenie podane w pierwszym tomie [„Wykładów Pisma Świętego”], str. 231, że Jezus był wzbudzony do duchowego stanu L, a po czterdziestu dniach wstąpił do majestatu na wysokości, do boskiej chwały.

Odpowiedź – Duchowe prawdy trudno jest wyjaśnić na jakimkolwiek wykresie; a według mego pojęcia wykres Planu Wieków, jaki mieści się w pierwszym Tomie, musiał być do pewnego stopnia wykonany pod Pańskim nadzorem, bo inaczej nie mógłby tak wyraźnie przedstawiać różnych stopni usprawiedliwienia, uświęcenia itd. i wydaje się prawie niemożliwym wyłożenie tych rzeczy wyraźniej, niż zostały przedstawione na tym wykresie. Nie myślę, abym dzisiaj potrafił zrobić lepszy wykres, żeby przedstawić poglądy.

Ponieważ Wielkie Grono będzie wzbudzone do duchowego stanu, lecz nie osiągnie stanu najwyższej chwały w Królestwie, dlatego na wykresie przedstawiony jest stan duchowy jako jeden poziom, a stan chwały jako inny. I stany te są różne, bowiem Wielkie Grono osiągnie stan duchowy, tak samo jak i Malutkie Stadko, które jednak osiągnie dodatkowo najwyższą chwałę, władzę i panowanie, czego Wielkie Grono nie dostąpi, stąd ta różnica pomiędzy linią L a K na wykresie. Nie próbowaliśmy pokazać na wykresie, że Chrystus i Malutkie Stadko dostąpią innego stanu od Wielkiego Grona, lecz pozostawiliśmy to do objaśnienia słowami na innym miejscu. Na ile rozumiemy, Wielkie Grono osiągnie stan anielski, zaś Malutkie Stadko dojdzie do boskiego stanu; będą duchowymi istotami, ale wyższymi rangą. [583,1]