ZMARTWYCHWSTANIE – Natychmiastowa świadomość.

Pytanie (1909) – Czy ci, co odmawiają sobie wszystkiego dla Chrystusa i przez to zaliczeni są do Kościoła, przechodzą do żywota wiecznego w stanie świadomości zaraz po śmierci?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że apostołowie i Szczepan musieli zasnąć. Tak oni, jak i wszyscy inni musieli czekać aż do wtórego przyjścia Chrystusa i ustanowienia Jego Królestwa. Święty Paweł jednak powiedział, że nie wszyscy zaśniemy, ale my przemienieni będziemy w okamgnieniu przy zmartwychwstaniu. [582,2]