REFORMY – Bóg sprawia, że i gniew ludzki chwalić Go będzie.

Pytanie (1912-Z) – Jeżeli Królestwo Chrystusowe nie jest jeszcze ustanowione na ziemi, to jak mamy tłumaczyć te różne reformy, dobrodziejstwa itp. naszych czasów?

Odpowiedź – Widocznie Przeciwnik stara się kierować sprawami po swojemu, lecz światło, jakim obecnie się cieszymy, jest światłem Boskiej opatrzności. Czytamy, że „wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność” i że „będzie czas uciśnienia, jakiego nie było” – Dan. 12:1,4.

Jednak Bóg ma nadzór nad wynalazkami, takimi jak prasa drukarska, siła pary itp. i nad ich wpływem na sprawy tego świata. Wydaje się także, że rozmaite ruchy ku lepszym rządom itp. są powodowane ogólnym oświeceniem i dążnością ludzi, aby każdy postępował możliwie jak najlepiej, szczególnie w zakresach, gdzie samolubstwo nie przeszkadza. Nie ulega jednak wątpliwości, że i samolubstwo ma dużo wspólnego z różnego rodzaju reformami.

Mówiąc o czasach obecnych, nasz Pan powiedział, że co było tajemnego, ma być ogłaszane na dachach. Obecnie widzimy, że wiele rzeczywistych objawów niegodziwości, zepsucia i nadużyć wywodzonych jest na jaw – ogłaszane są z dachów. Chociaż nie mówimy, że to Przeciwnik wywodzi te rzeczy na jaw, to jednak możemy dopatrywać się, w jaki sposób może on mieć coś wspólnego z ruchem w kierunku komunizmu, z ruchem socjalizmu oraz w końcu także z ruchem anarchizmu. To są rzeczy, które przyczynią się do sprowadzenia czasu ucisku. Tak więc nawet złość ludzka wyjdzie ostatecznie ku chwale Boga. On potrafi sprawić, że gniew ludzki będzie Go chwalić. „Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz” – Psalm 76:11. [579,1]