JEDNANIE SIĘ – O jakiej klasie mowa?

Pytanie (1911) – „Przetoż na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy, jakoby (was) Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowym, jednajcie się z Bogiem” [2 Kor. 5:20]. Do jakiej klasy odnosi się apostoł, gdy nawołuje do jednania się z Bogiem?

Odpowiedź – Trudność w zrozumieniu tego tekstu polega na tym, że tłumacze dodali pewne słowo, którego dodawać nie powinni. Tekst ten po opuszczeniu słowa w nawiasie czyta się następująco: „Przetoż na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy, jakoby Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowym, jednajcie się z Bogiem”. Zachęcamy do tego wszystkich mających uszy ku słuchaniu. Nie zachęcamy do tego siebie nawzajem, ponieważ ci, co przyszli do Chrystusa, zostali już pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna i są wraz z nami współdziedzicami Chrystusowymi i współsługami łaski Bożej, której i my służymy. Wszyscy członkowie Kościoła są przedstawicielami Bożymi i Chrystusowymi w tym znaczeniu, że mówią tym, co mają uszy do słuchania: „Jednajcie się z Bogiem”. Toteż Pan na innym miejscu mówi: „Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha” [Mar. 4:9]. [578,3]