CZYTANIE – Raportów konwencyjnych, wykładów starszych itd.

Pytanie (1909) – Bardzo doceniam wykłady na tej konwencji, w których mówcy wykazali niewłaściwość szukania duchowego pokarmu w innych źródłach oprócz tych, jakich Pan używa w okresie Żniwa, wydając pokarm na czas słuszny, lecz nie mogę się dopatrzyć, gdzie nakreślić granicę. Czy byłoby niewłaściwym czytać sprawozdania konwencyjne lub sprawozdania z wykładów pielgrzymów i starszych? Jak powinniśmy zachować się wobec tych, którzy nam wręczają broszury potępiające Prawdę? Czy powinniśmy podrzeć je zaraz w ich obecności, czy też podziękować, a następnie zniszczyć je na osobności?

Odpowiedź – Obawiam się, że zadałeś mi zbyt trudne pytanie. Wydaje mi się, że nie potrafię na nie odpowiedzieć. [578,2]