BIEG – Jego początek.

Pytanie (1913)Czy rozpoczynamy bieg o nagrodę przy ofiarowaniu, czy po osiągnięciu mety doskonałej miłości?

Odpowiedź – Mogą być różne myśli. Ja bym rozumiał, że rozpoczynamy nasz bieg przy ofiarowaniu. Punktem naszego ofiarowania i startu jest moment, gdy oddajemy swoje serce Panu. Wtedy zostajemy uznani za doskonałych w Chrystusie, co jest początkiem naszego biegu. Chociaż jest pewien stopień, przy którym możemy się uważać za bardziej zaawansowanych, a mianowicie, gdy po naszym ofiarowaniu się Panu zostajemy ożywieni, gdy stajemy się aktywni, zaczynamy biec i ćwiczyć. Jak widzicie, obraz tu przedstawiony został zaczerpnięty z narodzin człowieka. W naturalnych narodzinach najpierw następuje spłodzenie, w którym poniekąd nie ma jeszcze działalności, ruchu. Następnie przychodzi okres aktywności i rozwoju. Podobnie dzieje się z chrześcijaninem. Najpierw otrzymujemy Prawdę i poświęcamy się. Zajmuje to trochę czasu, zanim Prawda wsiąknie i zakorzeni się; musimy zdobyć pewną wiedzę, zanim możemy być czynni, służyć Prawdzie, czynić postęp w nauce lub pomagać innym. Wówczas przychodzi czas, gdy mówi się, że zostaliśmy ożywieni i czynimy postęp. Od tej chwili i dalej postęp się wzmaga – następuje wzrost w łasce, umiejętności i miłości. [578,1]