OKUP – Grzechy gładzone przez Chrystusa.

Pytanie (1916)Jakie grzechy Chrystus gładzi? Potępienie Adamowe, grzechy rozmyślne czy też jedne i drugie?

Odpowiedź – Grzechy, za które Chrystus dokonał pojednania, to tylko te, które przeszły na nas dziedzicznie w rezultacie nieposłuszeństwa ojca Adama. Jezus umarł za wszystkie te słabości, które spadły na nas przez Adama i jego upadły stan. Wszelkie grzechy lub przestępstwa, które możemy popełnić dobrowolnie po staniu się Nowymi Stworzeniami w Chrystusie, nie są częścią grzechu Adama i on nie był za nie odpowiedzialny, a Chrystus nie umarł za takie grzechy. Jednak Biblia daje do zrozumienia, że w międzyczasie my, jako Nowe Stworzenia, nie miłujemy grzechu i według wszelkiego prawdopodobieństwa, kiedy popadamy w grzech, to jest on, jeżeli nie zupełnie to przynajmniej częściowo, wynikiem odziedziczonych słabości istniejących w naszych ciałach. Dlatego mało grzechów można uważać za zupełnie oddzielne i niezwiązane z grzechem Adamowym. Jeżeli jednak, jako Nowe Stworzenia, w jakimkolwiek stopniu zezwalamy na grzech, to w takiej też mierze jesteśmy odpowiedzialni i takie przestępstwa są przebaczane w takim stopniu, w jakim były wynikiem słabości Adamowej lub wynikły z pokusy pochodzącej od innych będących pod tymże grzechem Adamowym; cokolwiek zaś jest ponadto, będzie karane chłostą indywidualną. Toteż wierni Pańscy są niekiedy traktowani według powyższej zasady. Niektórzy mogą ponosić znaczną miarę różnych chłost, które są dla ich dobra i naprawy w sprawiedliwości. [577,3]