OKUP – Przypisanie a powiększenie zasługi Jezusa.

Pytanie (1916)Jeżeli sto czterdzieści cztery tysiące osób zostało uczynionych doskonałymi przez przypisanie, to czy pomnożyło to, czyli zwiększyło, zasługę Jezusa?

Odpowiedź – Zupełnie nie, ponieważ zasługa ta nie może być zwiększona; ona jest dostateczna już teraz. Jeden człowiek zgrzeszył i jeden człowiek umarł za niego. To nie musi być powiększane ani też powiększone być nie może. Była ta równoważna cena, życie człowieka za życie człowieka, a przypisanie nam z tego w międzyczasie nie umniejsza tej ceny ani też jej nie powiększa. Pan tylko nam to przypisuje, aby uzdolnić nas do wykonania naszej części. [577,2]