OKUP – Czekanie na ducha a Czasy Pogan.

Pytanie (1916)Czy byłoby coś niewłaściwego w tym, by dopatrywać się pewnego podobieństwa między czasem oczekiwania na wylanie ducha świętego dziesięć dni po przedstawieniu okupu Ojcu, a obecnym czekaniem na objawienie się synów Bożych, przy czym dziesięć dni mogłoby przedstawiać dziesięć lat po zakończeniu się Czasów Pogan? (...)

Odpowiedź – (Przerywając prowadzącemu, który odczytywał pytanie.) Zakończmy na tym. Gdy ktoś wstawia pytanie wymagające napisania książki, to lepiej nie przyjmować takiego pytania. Przede wszystkim nie można mówić o dziesięciu dniach po przedstawieniu okupu, ponieważ to przedstawienie, czyli zastosowanie, okupu ma dopiero nastąpić. Okup był tylko złożony do rąk sprawiedliwości, gdy Jezus znajdował się na krzyżu, a zastosowanie zasług było uczynione pięćdziesiąt dni później. Możecie jednak zauważyć, że pytanie to jest tak obszerne, że gdybyśmy chcieli odpowiadać, moglibyśmy wprowadzić zamęt w umysłach niektórych osób. Lepiej wstawiać pytania proste i jasno sformułowane, a nie będziemy musieli ich anulować, co w przeciwnym razie musi nastąpić. [577,1]