OKUP – „Dobrze, sługo dobry”, kiedy to może być zastosowane?

Pytanie (1916)Pismo Święte mówi: „Dobrze, sługo dobry i wierny, (...) wejdź do radości” [Mat. 25:21 NB]. Czy to stosuje się do naszego obecnego przypisanego stanu, czy do tego po zmartwychwstaniu?

Odpowiedź – Nie wiem, co pytający rozumie przez „przypisany stan”. Nie mamy żadnego stanu przypisanego. Stan nasz jest rzeczywisty. Jesteśmy albo rzeczywiście synami Bożymi, albo nimi w ogóle nie jesteśmy. Sprawa przypisania, drodzy przyjaciele, nie rozciąga się na wszystko. Przypisanie czynione jest pomiędzy Ojcem a Synem, wy zaś i ja nie mamy z tym nic wspólnego. Ponieważ przypisanie było uczynione na naszą korzyść, nie jesteśmy już dłużej traktowani jak grzesznicy, ale tak, jakbyśmy byli doskonali i wolno nam ofiarować nasze ziemskie życie i stać się Nowymi Stworzeniami w Chrystusie. Lecz Nowemu Stworzeniu nie było nic przypisane. Nowe Stworzenie jest Nowym Stworzeniem; przypisanie było uczynione staremu stworzeniu, aby przykryć jego niedoskonałości, zanim jeszcze Bóg nas przyjął, a uczynione to było między Ojcem a Synem. [576,1]