OKUP – Prawo do życia na poziomie ludzkim.

Pytanie (1916)Czy ktoś na poziomie ludzkim będzie miał kiedykolwiek prawo do życia?

Odpowiedź – Według Biblii przy końcu Tysiąclecia ludzkość zostanie poddana próbie. Podczas Tysiąclecia ludzie będą żyć w warunkach korzystnych i cudownych, przy końcu zaś tego okresu ów wielki Król i Pośrednik odda wszystkich Ojcu. Cóż to będzie oznaczać? Ojciec jest przedstawicielem sprawiedliwości; gdy tysiącletnie panowanie Chrystusowe się skończy i Chrystus odda królestwo Ojcu, to cały świat znajdzie się pod ścisłymi prawami, jakie zastosowane były do Adama, pod tymi samymi prawami Bożymi, które stosują się do aniołów. Nie są to prawa zbyt surowe, niesprawiedliwe, ale słuszne i rozsądne. Biblia mówi, co się wtedy stanie. Sprawiedliwość obejmie nadzór nad ludzkością i wszyscy zostaną poddani pewnej szczególnej próbie. Miłosierdzia wtedy nie będzie. Dlaczego nie? Ponieważ wszyscy będą doskonali. Niedoskonali, upadli ludzie – upadli wskutek słabości ojca Adama – zostaną podniesieni do doskonałości pod panowaniem Chrystusa jako Pośrednika. Mając te różne doświadczenia za sobą, powinni być wtedy zdolni utrzymać się w tym stanie doskonałości; albowiem Bóg nie będzie miał żadnych nierozsądnych lub niesprawiedliwych wymagań wobec swoich stworzeń. Tak więc przy końcu Tysiąclecia wszyscy będą poddani próbie, a w Księdze Objawienia mamy pokazane obrazowo, że ów stary nieprzyjaciel Szatan będzie wówczas rozwiązany i sprowadzi pewnego rodzaju pokusę na ludzkość. Ludzkość będzie wówczas w takim stanie, w jakim był Adam. Gdy był on doskonały, Bóg dopuścił na niego próbę, aby go sprawdzić. Podobnie Bóg dozwoli, aby ludzkość była kuszona przez Szatana. Ci, którzy wtedy, po wszystkich tych doświadczeniach upadku, odkupienia i restytucji, po otrzymaniu lepszej znajomości Boga i zasad sprawiedliwości, dobra i zła, nie będą mogli ostać się na tej próbie, którzy nie będą mieć ugruntowanego charakteru, okażą się niegodnymi życia wiecznego. Dlatego Bóg postanowił, że ci, którzy w tej próbie staną po stronie zła, zostaną uznani za naśladowców Szatana; ci zaś, którzy staną po stronie sprawiedliwości – za dzieci Boże i jako tacy, otrzymają żywot wieczny, prawo do życia wiecznego, ci pierwsi zaś będą wytraceni spomiędzy ludzi, bo prawa do życia mieć nie będą. [575,1]