OKUP – Czemu Jezus był ukrzyżowany?

Pytanie (1916)Czy konieczne było dla Jezusa umrzeć na krzyżu za grzechy świata? Jeżeli nie, to czemu był ukrzyżowany? Czy aby zadośćuczynić wymaganiom Zakonu Mojżeszowego?

Odpowiedź – Zadośćuczynienie wymaganiom Boskiego prawa przeciwko ojcu Adamowi nie wymagało od Jezusa śmierci na krzyżu. Adam nie był skazany na śmierć krzyżową, stąd i wykupienie Adama tego nie wymagało. Gdy jednak Bóg wybrał ze świata lud żydowski i zawarł z nim przymierze, uczynił postanowienie, że przestępcy tego narodu mogli być krzyżowani, jako przeklęci szczególnym przekleństwem. Najwyższym przekleństwem Zakonu było: „Przeklęty każdy, który wisi na drzewie” [Gal. 3:13]. To było największe przekleństwo i Żydzi nie mieli czynić nic ponadto. Zakon określał to jako największe przekleństwo, o ile chodziło o naród żydowski. Oni potrzebowali czegoś więcej niż reszta ludzkości i dla nich potrzebne było, aby Jezus zachował cały Zakon, ponieważ w tym celu narodził się pod Zakonem. Żydzi znajdowali się pod tym Zakonem. Nie tylko pod pierwotnym prawem, które nałożyło wyrok śmierci na Adama, ale ponadto Żydzi znajdowali się jeszcze pod Mojżeszowym Przymierzem Zakonu. Potrzebowali więc wykupienia, które obejmowałoby także wszystkie pogwałcenia Prawa Mojżeszowego, a prawo to nakazywało, aby najgorsi przestępcy byli wieszani na drzewie. Toteż Jezus, aby zadośćuczynić Zakonowi pod każdym względem, musiał umrzeć na drzewie. [573,2]