OKUP – Udział Kościoła w zaspokajaniu sprawiedliwości.

Pytanie (1916)Czy Kościół ma udział w zaspokajaniu sprawiedliwości?

Odpowiedź – Kościół nie ma żadnego udziału w okupowej ofierze, ponieważ ofiarą okupowa był „człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich” [1 Tym. 2:5-6]. Nic więcej nie było potrzebne. Lecz Kościół będzie mieć z tym coś wspólnego w tym znaczeniu, że zanim Jezus zastosuje ten okup za świat, Kościół będzie ze świata zebrany i stanie się Jego Ciałem, a gdy po skończeniu obecnego wieku ukaże się, aby zasługę swoją zastosować za świat, Kościół będzie uczestniczyć z Nim i w taki to pośredni sposób będzie mieć do czynienia z okupem. [573,1]