OKUP – Zastosowanie zasługi.

Pytanie (1916)Czy zastosowanie ceny okupowej za świat będzie uczynione raz za wszystkich?

Odpowiedź – Cena okupowa nie ma być nigdy zastosowana za świat. Świat nie ma z tym nic wspólnego. Tym, kto potępił, jest Ojciec. Prawo Boże potępiło człowieka na śmierć, to prawo potrzebuje być zaspokojone i to będzie uczynione u Ojca. Ludzkość nie będzie miała nic do czynienia z ceną okupową. To wszystko odbywa się między Jezusem a Ojcem. Przy końcu tego wieku, gdy Kościół zostanie uwielbiony, gdy przypisywanie się skończy, a cała zasługa Chrystusowa będzie dostępna dla świata, wówczas zostanie ona przedstawiona Bogu, sprawiedliwości, a nie człowiekowi. Przywileje okupu natychmiast obejmą wtedy człowieka, ponieważ okup złożony był Bogu po to, by człowiek mógł być uwolniony, czyli aby wyrok śmierci ciążący na rodzaju ludzkim mógł być zdjęty. Przez całe następne tysiąc lat nie będzie wyroku śmierci przeciwko człowiekowi, bo wyrok ten zostanie zniesiony. Chrystus dokona tego przez zastosowanie swej zasługi. Wszystkimi zajmować się będzie ów wielki Pośrednik i przez całe Tysiąclecie ludzie korzystać będą z okupu; jednak sama cena okupowa nie będzie w ogóle dana ludzkości. [572,3]