OKUP – Czy depozyt był dany raz za wszystkich?

Pytanie (1916)Czy depozyt ceny okupowej w rękach Boskiej sprawiedliwości był uczyniony raz za wszystkich?

Odpowiedź – Nie wiem dokładnie, co pytający ma na myśli. Naturalnie, że depozyt był uczyniony raz za wszystkich. To znaczy, że jeśli złożyliście milion dolarów do banku, suma ta była tam złożona raz na zawsze, ponieważ nie mieliście zamiaru jej wyciągać aż do chwili wypłacenia w zamierzonym celu. Tak samo nasz Pan Jezus złożył depozyt w ręce Ojcowskie z zamiarem, że przy końcu tego wieku skorzysta ze swojej zasługi na rzecz zgładzenia grzechów całego świata. [572,1]