OKUP – Zasługa złożona w depozycie.

Pytanie (1916)Co stanowi złożenie w depozycie zasługi okupowej ofiary naszego Pana? Kiedy i gdzie zasługa ta została złożona w depozycie?

Odpowiedź – Nasz Pan oddał zasługę swej ofiary w depozyt do rąk Ojca, gdy wisząc na krzyżu, powiedział: „W Twoje ręce powierzam ducha mojego” [Łuk. 23:46 BT]. I to było wszystkim – ów duch żywota – wszystkim, co oddał do rąk Ojca i Jemu powierzył. Wcale nie powiedział, że stosuje to za grzechy; nie powiedział też, że stosuje za Kościół, a tylko: „W Twoje ręce powierzam”. Pozostawił to w rękach Bożych w takim samym znaczeniu, jak ktoś uczyniłby z owym milionem dolarów, o którym mówiłem w poprzedniej odpowiedzi. Pieniądze złożone byłyby w banku, a składający otrzymałby książeczkę bankową, na którą mógłby wystawić czek. Pieniądze te byłyby wciąż jego, wcale nie należałyby do banku. One były tylko powierzone bankowi do czasu ich wypłacenia. Tak samo Jezus powierzył wszystko w chwili swego zgonu. [571,3]