OKUP – Przyswajanie zasług w Tysiącleciu.

Pytanie (1916)Czy zasługa Chrystusowa będzie w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa przypisana ludzkości w ciągu tysiącletniego królowania?

Odpowiedź – W Tysiącleciu nie będzie żadnego przypisywania zasługi Chrystusowej, bo nie będzie nic do przypisywania. Dlaczego nie? Ponieważ ona cała zostanie wydana zaraz na początku. Jeżeli coś jest wydane, to nic więcej nie można już z tym zrobić. Na przykład, gdyby ktoś miał milion dolarów, za które chciałby sfinansować albo przeprowadzić jakieś poważne dzieło, gdyby przygotował wszystko na czas, a ów milion dolarów byłby w banku gotowy do użycia na założony cel i przypuśćmy, że pieniądze te byłyby przekazane komitetowi, który danym przedsięwzięciem miałby kierować. Z chwilą przekazania tych pieniędzy komitetowi, ich właściciel nie mógłby już z tymi pieniędzmi nic innego zrobić, czyż nie? Tak samo Jezus z chwilą ustanowienia Tysiąclecia przekaże całą zasługę swej ofiary. Przekaże ją sprawiedliwości, a sprawiedliwość przekaże ludzkość Jezusowi. Potem Jezus nie będzie miał już więcej zasług do zastosowania, przypisania lub dania komukolwiek. Cała zasługa będzie już wydana; musi być wydana zaraz na początku Wieku Tysiąclecia. [571,2]