OKUP – Ostateczne zadysponowanie.

Pytanie (1916-Z)Kiedy okup zostanie zupełnie zapłacony i ostatecznie zadysponowany?

Odpowiedź – Okup będzie zupełnie zapłacony i całkowicie zadysponowany, gdy Kościół przejdzie poza zasłonę i gdy wielki Najwyższy Kapłan, Głowa i Ciało (Kościół wtedy będzie uwielbionym Ciałem Najwyższego Kapłana), zapieczętuje Nowe Przymierze i umożliwi jego skuteczne działanie na rzecz Adama i całego rodzaju ludzkiego. Wtedy dokonane będzie odkupienie, lecz dzieło pojednania będzie w toku. W to trzeba wliczyć dzieło Tysiąclecia, by wyprowadzić rodzaj ludzki (tych, co zechcą) z grzechu i degradacji i przywieść do pełnego pojednania i harmonii z Bogiem. Lecz cena okupowa musi być w zupełności zapłacona Bogu i przyjęta przez Niego, zanim Nowe Przymierze może wejść w życie i zanim restytucja ludzi może się rozpocząć. Wyprowadzenie człowieka ze stanu śmierci jest częścią dzieła okupu – Oz. 13:14. [570,2]