OKUP – Podstawą do orędownictwa.

Pytanie (1916-Z)Jeżeli Jezus zapłaciłby cenę okupową, gdy wstąpił do nieba, czy mógłby stać się orędownikiem Kościoła? Jeżeli mógł, to jak?

Odpowiedź – Jeżeli Jezus zapłaciłby i zupełnie rozdysponowałby cenę okupową, gdy wstąpił na wysokość, to gdy tylko zostałaby ona przyjęta, natychmiast zadziałałaby na rzecz Adama i całego jego rodzaju żyjącego wówczas i do tamtej pory. Cały rodzaj znalazłby się ponownie na próbie, indywidualnie, i byłby podatny na śmierć ze względu na swą niedoskonałość, niezdolność poradzenia sobie z tą sytuacją, chyba że Jezus ustanowiłby swoje tysiącletnie Królestwo i zaraz rozpoczął udzielać potrzebnej pomocy przez zaprowadzenie Nowego Przymierza. Lecz co się tyczy Kościoła, to dla niego nie byłoby nic uczynione, nie byłoby możliwości dania Kościołowi niczego szczególnego, ponieważ ci, co są Kościołem, są członkami rodzaju ludzkiego. Okup, będąc zapłaconym, zaspokoiłby wszystkie zobowiązania ludzkości, więc nie pozostawałoby miejsca dla Kościoła, by postąpić z nim inaczej niż z resztą świata. W takim razie Kościół nie potrzebowałby orędownika i oczywiście nie miałby go. [570,1]