OKUP – A ofiara za grzech.

Pytanie (1916-Z)Proszę krótko scharakteryzować różnicę pomiędzy okupem a ofiarą za grzech.

Odpowiedź – Wyrażenie „ofiara za grzech” oznacza, że rzecz, czyli życie (lub życia), jest stawiana Bogu jako ofiara z powodu grzechu. Ofiara za grzech zakłada okup, lecz nie w sposób konkretny i jednoznaczny. Jest ona ofiarą za grzech, lecz niekoniecznie musi oznaczać ofiarę zupełną, zadowalającą; a jednak fakt, że ofiara jest przyjemna Bogu, dowodziłby, że dana ofiara była zupełnym zadośćuczynieniem. Słowo okup użyte w Nowym Testamencie zawiera w sobie myśl nie tylko o ofierze za coś złego, ale ponadto precyzuje, że owa ofiara odpowiada w sposób zupełny i dokładny; ponieważ znaczenie słowa okup, jak zostało ono zastosowane do Jezusa, oznacza równoważną cenę. [569,3]