OKUP – W przeszłości, teraz czy w przyszłości?

Pytanie (1916-Z)Czy okup został już zapłacony?

Odpowiedź – Nie! Z przyczyn wyżej wskazanych, lecz możemy do tego dodać, że cena okupowa nie zostanie zupełnie zapłacona, dopóki cały Kościół nie będzie uwielbiony i połączony ze swym Panem. Wtedy okup zostanie zapłacony za cały rodzaj ludzki, zapewniając uwolnienie całego świata od śmierci i zdjęcie przekleństwa Adamowego. [569,1]