OKUP – Zapłacony na Kalwarii.

Pytanie (1916-Z)Czy okup był zapłacony na Kalwarii?

Odpowiedź – Ten punkt był już omawiany powyżej i zostało wykazane, że okup był złożony na Kalwarii, a następnie oddany w ręce sprawiedliwości, lecz nie został zapłacony w tym sensie, że umowa nie została jeszcze wykonana – to zostało zachowane na przyszłość. Okup został złożony na krzyżu, gdy Jezus zawołał: „Ojcze! w ręce twoje polecam ducha mojego” [Łuk. 23:46]moje życie! Tym sposobem, że tak to wyrazimy, Jezus złożył w depozycie cenę okupową, lecz jeszcze jej ostatecznie nie zastosował. [568,4]