OKUP – Kto zapewnił?

Pytanie (1916-Z)Kto zapewnił cenę okupową?

Odpowiedź – Najpierw sam Pan Bóg przez swoje własne postanowienie; bez tego okup nie byłby możliwy. Następnie Jezus, przez to, że dał samego siebie; miał zupełną wolność odnośnie swego ofiarowania się. Nie był do tego zmuszony. [568,3]