OKUP – Gdzie zapewniony?

Pytanie (1916-Z)Gdzie została zapewniona cena okupowa?

Odpowiedź – W Boskim planie cena okupowa została zapewniona od założenia świata, ponieważ Pismo Święte zapewnia nas, że nasz Pan Jezus Chrystus był zgodnie z Boskim zamysłem Barankiem Bożym, zabitym od założenia świata (Obj. 13:8). W innym znaczeniu cena okupowa została zapewniona, gdy została zawarta umowa między Ojcem Niebieskim a Jego chwalebnym Logosem. Z tego punktu widzenia okup nie został zapewniony, dopóki Logos nie stał się ciałem i nie doszedł do zupełnego wieku doskonałego człowieka w trzydziestym roku życia.

Dopiero wtedy było możliwe, by zgodnie z Boskim postanowieniem nasz Pan rozpoczął służbę jako cena okupowa i dał siebie jako cenę okupu. Lecz nie dał samego siebie, by być ceną okupową, dopóki nie uczynił przymierza z Bogiem, które zostało okazane przez chrzest, jako znak zupełnego ofiarowania życia aż na śmierć. Jednak to nie był jeszcze koniec, ponieważ były z tym związane pewne warunki. Chociaż Jezus oddał tam swoją wolę i został uznany przez Ojca, to jednak miał On ją nadal w swoim posiadaniu, aby dzień po dniu i godzina za godziną okazywać swoje zupełne poddaństwo. Jego ofiara została dopełniona wówczas, gdy umierając na krzyżu, rzekł: „Wykonało się” [Jan 19:30]. Wtedy zakończył składanie ceny okupu, co oznacza, że cena okupowa została w pełni zapewniona. Musimy jednak rozumieć różnicę między zapewnieniem ceny okupowej a daniem lub zastosowaniem, czyli przekazaniem jej. Okup został zapewniony w czasie, gdy Jezus umarł, lecz jeszcze nie był dany w tym znaczeniu, żeby rodzaj ludzki mógł z niego skorzystać i zostać wyswobodzony od śmierci. [568,2]