OKUP – Jak zapewniony?

Pytanie (1916-Z) – W jaki sposób została zapewniona cena okupowa?

Odpowiedź – Bóg sam zapewnił okup, który „gładzi grzech świata”. Jedynie z upoważnienia Bożego odkupienie człowieka mogło stać się możliwe. [568,1]