OKUP – Odnośnie jakiegoś doskonałego człowieka.

Pytanie (1916-Z)Czy jakiś doskonały człowiek mógłby zapłacić cenę okupową?

Odpowiedź – Nie! Doskonały człowiek nie mógłby złożyć okupu inaczej niż na podstawie Boskiego zarządzenia, umowy, czyli porozumienia z Bogiem. Gdyby na przykład znalazł się doskonały człowiek na świecie, to jednak nie mógłby stać się odkupicielem ojca Adama, chyba że zostałby tak uprzywilejowany przez Boskie zarządzenie. Sąd Boży musiałby zadecydować, czy jeden człowiek mógłby zastąpić drugiego. W przypadku Pana naszego Jezusa Chrystusa, to z rozporządzenia Bożego okazał się On odpowiednią osobą, by jako doskonały człowiek stać się ceną okupową, a wówczas, realizując Boski program, dał samego siebie i na mocy tegoż rozporządzenia został przyjęty. [567,2]