OKUP – Określenie pojednania.

Pytanie (1916-Z)Proszę o krótką definicję słowa pojednanie.

Odpowiedź – Słowo pojednanie oznacza pogodzenie, przyprowadzenie do zgody osób lub rzeczy, które przedtem nie pozostawały ze sobą w zupełnej zgodzie. Stosując to do rodzaju ludzkiego, oznaczałoby to, że Adam oraz cały jego rodzaj był nieposłuszny Boskim rozporządzeniom i znalazł się w Bożej niełasce i potępieniu i że to potępienie ma być zgodnie z Boskim postanowieniem usunięte, a rodzaj ludzki ma być przyprowadzony z powrotem do zupełnej harmonii z Bogiem i ma być z Nim pojednany, jeżeli tego zechce i przyjmie Boskie warunki. Rozporządzenie, na mocy którego ma to być przeprowadzone, nazywamy dziełem pojednania, a dzieło to zostało rozpoczęte przez Pana naszego Jezusa Chrystusa przy Jego pierwszym przyjściu i postępuje dalej, aż zostanie ukończone podczas wtórej obecności. Słowem, dzieło pojednania w najpełniejszym sensie rozpoczęło się od Kościoła i nie zostanie ukończone, dopóki jego postanowienia nie obejmą wszystkich członków rodzaju ludzkiego, przyprowadzając wszystkich chętnych i posłusznych do pełnej harmonii z Bogiem. [567,1]