OKUP – Określenie ofiary za grzech.

Pytanie (1916-Z)Proszę krótko zdefiniować termin ofiara za grzech.

Odpowiedź – Termin ofiara za grzech oznacza, że została złożona ofiara na rachunek grzechu, jako wyrównanie [rozliczenie] grzechu, jako zadośćuczynienie za grzech. [566,6]