OKUP – Różnica pomiędzy zapłaceniem, zastosowaniem i depozytem.

Pytanie (1916-Z)Jaka jest różnica w znaczeniu wyrażeń: zapłacony, zastosowany i złożony w depozyt?

Odpowiedź – Jest pewna różnica w znaczeniu tych wyrażeń. Gdy jest użyte określenie zapłacono, to znaczy, że pewne wymagania zostały zaspokojone; gdy użyto słowa zastosowano, oznacza to, że pewne finansowe zobowiązania zostały załatwione, bezpośrednio lub pośrednio. Gdy natomiast użyto pojęcia depozyt, to znaczy, że zostało polecone czyjejś opiece coś, co jeszcze nie zostało zastosowane albo przypisane. [566,5]